Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ  

1. Γραμματικοπούλου Μαρίνα

2. Ελληνικού Μαρία του Ιωάννη

3. Ηλιοπούλου Βασιλική του Βασιλείου

4. Ντάντος Απόστολος του Περικλή

5. Οικονομίδης Ιωάννης

6. Παπαδημητρίου Καλλιόπη

7. Πυρουνάκης Κλήμης

8. Σαζιώτης Βασίλειος

9. Ψαράκη Γεωργία

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ  

1. Καδιανάκη Ελισάβετ (Office Manager)