ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ 

«Εργαστήριο Υπολογιστών στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών»

 

Με την χρηματοδότηση του Ιδρύματος Λάτση αγοράσαμε 10 υπολογιστές και όλα τα υποστηρικτικά μηχανήματα, όπως ορίζει η σύμβαση που υπογράψαμε από κοινού. Τους Η/Υ τους εγκαταστήσαμε σε αίθουσα του εργαστηρίου του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο Κατάστημα Κράτησης. Το Συμβούλιο της φυλακής επέλεξε τις πρώτες 10 εκπαιδευόμενες και τα μαθήματα υπολογίζουμε ότι θα αρχίσουν μετά τις 10 Μαρτίου 2016.  Εκπαιδευτής σε αυτή τη φάση θα είναι ο κύριος Ιωάννης Κολέσιας, Διευθυντής του Σχολείου, πεπειραμένος, γιατί κατά επανάληψη έχει διδάξει σε αυτόν τον ιδιαίτερο πληθυσμό γυναικών. Οι εκπαιδευτές χρειάζονται ιδιαίτερα εργαλεία διαχείρισης και ιδιαίτερη ψυχολογική κατάρτιση και στάση ζωής για να αντεπεξέρχονται στις ανάγκες των εγκλείστων. Προγραμματίζουμε στο τέλος των μαθημάτων να παρέχεται στις εκπαιδευόμενες βεβαίωση συμμετοχής.