ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ 

«Εργαστήριο Υπολογιστών στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών»

 

Το κατάστημα κράτησης διαθέτει μετά από δωρεά του ιδρύματος Λάτση αίθουσα με 10 ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Εκεί πραγματοποιούνται  μαθήματα από τον Καθηγητή Η/Υ Γιάννη Κολέσια στις έγκλειστες γυναίκες με σκοπό να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για να διευκολύνουν την καθημερινότητα τους μετά την αποφυλάκιση τους αλλά και να αποκτήσουν εφόδια για την εύρεση εργασίας. Μετά το πέρας των μαθημάτων δίνεται σχετικό πιστοποιητικό.